1353: Piloti ball-lock s konično konico, lahka obremenitev