1323 Pilot sa cilindričnom glavom, sa paraboličnim krajem, ISO8020