1362 Pilot sa paraboličnim krajem, velika opterećenja