1352: Piloti ball-lock s parabolično glavo, lahka obremenitev