1352 Pilot ball-lock sa paraboličnim krajem, mala opterećenja