1363: Piloti ball-lock s konično glavo, težka obremenitev