1363 Pilot ball-lock sa konusnim krajem, velika opterećenja